Onze missie

Naast het toegankelijker maken van culturele activiteiten worden kunstuitingen in alle vormen gezien als een middel om mensen samen te brengen. Hiermee wordt het woonplezier in stadsdeel Schalkwijk verhoogd.

SCAS richt zich op een zo’n breed mogelijk publiek. Om dit te realiseren wordt ingezet op het onderhouden van contacten en het aangaan van samenwerking met organisaties en personen die zich bezig houden met het organiseren van culturele activiteiten. En indien van toepassing kan de stichting zelf ook activiteiten organiseren zoals workshops, evenementen en activiteiten die passen in de bovengenoemde doelstelling.

Daarnaast ziet SCAS een belangrijke rol weggelegd in het geven van voorlichting en informatie over culturele activiteiten in Schalkwijk. Kennis delen en het bundelen van krachten om de georganiseerde activiteiten zo breed mogelijk te promoten, zijn hierbij de belangrijkste drijfveren.

SCAS zet zich actief in op het gebied van fondsenwerving om culturele uitingen in Schalkwijk mogelijk te maken.